Centrum för matkultur rf, “Ruukku”, är en organisation som strävar efter att öka medvetenhet och värdering av mat och matkultur på ett praktiskt sätt. Idén bakom alla aktiviteter som Ruukku organiserar är att hjälpa utveckla medvetenhet till kunskap. De viktigaste värden är välmående av personer, gemenskaplighet, matglädje, matens smak och delaktighet.makumestari

Smakskolan

De huvudsakliga målgrupperna är barn och familjer. Ruukku fokuserar sig på matundervisningen av familjer, framförallt med “Smakskola” metoden som baserar sig på Sapere matundervisningsmetoden. Ruukku organiserar kurser, utbildning och evenemang för både familjer och lärare i grundundervisning.

Smakskolan är en positiv metod för att studera världen av mat och för att lära känna nya mat och särskilt olika slags grönsaker. Metoden uppmuntrar för användning av alla fem sinnen när man bekantar sig med maten och äter den. Användning av alla sinnen ger en mer omfattande upplevelse och gör smakandet och ätandet roligare. Metoden understryker att vi alla har vårt personliga sätt att uppleva maten och att alla upplevelser är lika rätta.

Smakmästare-projektet

Under åren 2015-2016 organiserar Centrum för matkultur rf Smakmästare-projektet, som är huvudsakligen finansierat av jord- och skogsbruksministeriet. Projektet består av matevenemang med skörd-temat i tio städer runtom Finland. Evenemangen är inriktade på familjer med 6-12 år gammal barn. Evenemangen har ingen inträdesavgift. Den viktigaste delen av evenemanget är ”sinnestigen”, som grundar sig på Smakskola metoden. På ”sinnestigen” får besökaren bekanta sig med maten med alla olika sinnen. Sinnestigen är inriktad för både barn och vuxna. Syftet är att öka medvetenhet och entusiasm för mat och på så sätt också göra barnens och deras familjer matvanor mer mångsidiga.