Föreningen för matpedagogik rf, ”Ruukku” är en organisation som främjar matpedagogik i Finland. Ruukku strävar till att öka hållbart välmående och hälsa genom att stärka matkunnande och uppskattning av mat. Matglädjen ökar när man gör och upplever själv! De viktigaste värdena för Ruukku är hållbart välmående, delaktighet, matglädje och en vetenskaplig grund. De huvudsakliga målgrupperna är matpedagoger och professionella inom mat och pedagogik. Andrahandsmålgruppen är barn, ungdomar och familjer. Ruukku genomför matpedagogiska projekt och organiserar olika kurser, utbildningar och evenemang samt kommunicerar aktivt om matpedagogiska teman. Ruukku samlar som medlemmar alla personer, organisationer och samfund som är intresserade av matpedagogik.

makumestari

Smakskolan

Ruukku ger matundervisning med Smakskola metoden som baserar sig på Sapere matundervisningsmetoden. Ruukku organiserar kurser, utbildning och evenemang samt producerar Smakskola-material. Smakskolan är en positiv metod för barn att studera världen av mat och lära sig om ny mat och särskilt olika slags grönsaker. Metoden uppmuntrar till användning av alla fem sinnen när man bekantar sig med maten och äter den. Användningen av alla sinnen ger en mer omfattande upplevelse och gör smakandet och ätandet roligare. Metoden understryker att vi alla har vårt personliga sätt att uppleva maten och att alla upplevelser är lika berättigade.

Maistuva koulu-projektet

Maistuva koulu är metoden som används för deltagande matpedagogik som kombinerar olika läroämnen och skolmat. Projektet för ihop lärare, elever, kostservicepersonal och experter att utveckla matpedagogik. Syftet är att hitta lösningar, ha matglädje, lära tillsammans och utbilda elever om välmående. Projektet är baserat på läroplanen och skolmatsrekommendationerna. Maistuva koulu -webbsidan erbjuder information och verktyg för inspirerande matpedagogik. Ruukku genomför projektet i sammarbete med institutionen för klinisk nutrition vid Östra Finlands universitet under åren 2018–2020.

Läs mer på: www.maistuvakoulu.fi

RuokaTutka – MatRadarn-kampanjen

MatRadarn är en mångårig kampanj som är riktad särskilt till barn och unga från småbarnspedagogik till andra stadiet. Andrahandsmålgruppen är vårdnadshavare, lärare och föräldrar. Kampanjen inspirerar barn och unga att fråga, undersöka och upptäcka vad mat är, var maten kommer ifrån och hur maten smakar. Kampanjen ger också verktyg för matpedagogik till lärarna. MatRadarn-materialet är baserat på planen för småbarnspedagogik, grunderna för läroplanen för grundläggande utbildning, skolmatsrekommendationerna och måltidsrekommendationen för småbarnspedagogik. Målet med MatRadarn är att ge barn och unga hälsosammare matvanor. Projektet finansieras av Livsmedelsverket och genomförs i samarbete med kommunikationsbyrån Cocomms, föreningen för matpedagogik rf Ruukku, Östra Finlands universitet och Ammattikeittiösaajat Amko ry.

Läs mer på: www.ruokatutka.fi